ພວກເຮົາຍັງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ !

ພວກເຮົາຍັງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ ! 25/05/2021 - 30/06/2021 | ຫມົດ​ມື້

ເຖິງວ່າຈະມີການກັກໂຕກໍ່ຕາມ, ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງກໍ່ຍັງມີຫລັກສູດສອນທາງອອນລາຍ, ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຂອງການຮຽນກັບຄູຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຂອງການ ຮຽນແບບມ່ວນຊື່ນປະຈຳວັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຝຣັ່ງທາສຕິກ Frantastique, ສຳລັບ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເວັບໄຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພິເສດໄວ້ສຳລັບທ່ານ ໂດຍສະເພາະ.

ໃຫ້ພວກເຮົາຍັງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ, ຢູ່ເຮືອນ, ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ!

 

ສະຖານທີ່