TV5MONDE

TV5MONDE 06/10/2022 - 31/10/2022 | 0 h 00

ໃນເດືອນຕຸລາ, TV5MONDE ຈະເຮັດໃຫ້ປາກຂອງເຮົາເຕັມອີ່ມ!

ໃນໂອກາດສັບປະດາ ການຊີມອາຫານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມລາຍການທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບອາຫານ ໃນຊ່ອງ TV5MONDE ອາຊີປາຊີຟິກ ຂອງທ່ານ. ມາຕິດຕາມຮອຍຂອງ Alain Ducasse, ເລື່ອງລາວອາຫານທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ໃນລາຍການ ” La quête d’Alain Ducasse “. ສາລະຄະດີທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ພາຕິດຕາມພໍ່ຄົວທີ່ມີຊື່ສຽງໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມລາວໄປທົ່ວໂລກໄດ້ເກືອບສອງປີ.

ທ່ານຢາກຈະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໂດຍການແຕ່ງອາຫານຜ່ານປະເທດຝຣັ່ງບໍ່? ເດີນທາງຜ່ານ les Alpes, la Provence, la Bourgogne ຫຼື le Pays-Basque ແລະ ມາຄົ້ນພົບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາຫານຝຣັ່ງທີ່ແຊບທີ່ສຸດໃນລາຍຍການ “Les maîtres des saveurs” ທຸກໆວັນຈັນ/ວັນພຸດ ທາງຊ່ອງ TV5MONDE.

LIEN : https://bit.ly/3McoTFtTV5MONDE

 

ແລະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກກີນສ່ວນຫຼາຍ, ພົບກັນທີ່ນີ້ ເພື່ອເບິ່ງລາຍການອາຫານເພີ່ມຕື່ມອີກຫຼາກຫຼາຍ!

 

ສະຖານທີ່