ໂປສເຕີ້ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ້່ງ
ໂປສເຕີ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Bruno Michelin, ນັກອອກແບບໂປສເຕີ້ ຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການສື່ສານຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈໍາລາວ.

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ
ສະຖາບັນຝຣັ່ງໄດ້ໃສ່ປ້າຍຊື່ຫ້ອງການໃໝ່ຢູ່ແຄມຮົ້ວ.

ຫ້ອງສະໝຸດເປີດປົກກະຕິ !
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຫໍສະໝຸດຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກັບມາເປີດຄືນໃໝ່ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ! ປື້ມອ່ານພາສາຝຣັ່ງ, ຮູບເງົາ, ເຫດການວັດທະນະທໍາ ທາງອອນໄລນ ກັບຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍ (Culturethèque) ມີເອກະສານຫຼາຍກວ່າ 25.000 ເຫຼັ້ມ ທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ຂໍ້ມູຸນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ : Téléphone : +856-21 215764 e-mail : mediatheque@if-laos.org

ຮຽນພິເສດແບບສ່ວນຕົວທາງອອນລາຍ
ການກັກໂຕຍັງຈະສືບຕໍ່ໄປອີກບໍ່? ໃຫ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ເພື່ອເລີ່ມຮຽນ ຫຼື ພັດທະນາລະດັບພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວຂອງທ່ານກັບຄູສອນພິເສດແບບສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ. ຂໍ້ມູຸນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ :  WhatsApp 020 559 448 19 E-mail: accueil@if-laos.org  

ຄອສພິເສດແບບສ່ວນຕົວທາງອອນລາຍ
ການກັກໂຕຍັງຈະສືບຕໍ່ໄປອີກບໍ່? ໃຫ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ເພື່ອເລີ່ມຮຽນ ຫຼື ພັດທະນາລະດັບພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວ ຂອງທ່ານ ກັບຄູສອນພິເສດແບບສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ. ຂໍ້ມູຸນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ WhatsApp 020 559 448 19 E-mail: accueil@if-laos.org

ຂໍສະແແດງຄວາມມຍີນດີນຳຜູ້ທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນສ້າງຄຳຂວັນ !
ສະຖາບັນຝຣັ່ງໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນສ້າງຄຳຂວັນໃນເດືອນແລ້ວທີ່ຜ່ານມານີ້ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ « ເຊີນຊວນໃຫ້ທຸກຄົນຢາກຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ». ການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນແມ່ນເປີດກ້ວາງ ສຳລັບ ທຸກຄົນ. ໄດ້ເວລາແລ້ວທີ່ຈະປະກາດຜົນສຳລັບຜູ້ຊະນະສາມຄົນທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາ. ຂໍຊົມເຊີຍເປັນທ່ານຍິງທັງສາມ. ແລະ ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ. ຄະນະກຳມະການຂອງເຮົາປະກອບມີ ອາຈານ ລັດດານີ ລັດມະນີ,​ ອາຈານສອນນພາສາຝຣັ່ງຢູ່ ມຊ ແລະ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ອາຈານ ແສງຈັນ ສຸກກະເສມ, ນັກຂຽນ ແລະ ນັກແປພາສາ, ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວໜຸ່ມ....

1 2