TV5 MONDE - Fashion Week
ໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ເດືອນ ຕຸລາ, ເພີດເພີນກັບໂລກແຫ່ງແຟຊັ້ນ ຢູ່ ຊ່ອງໂທລະພາບ TV5MONDE ! ຫຼັງຈາກຈັດຢູ່ New York, Londres et Milan, ບັດນີ້ແມ່ນຮອບວຽນຂອງປາຣີ Paris ທີ່ໄດ້ຈັດງານແຟຊັນວີກທີ່ໂດ່ງດັງ, ງານ Paris Fashion Week ສາກົນ ເປັນງານທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 1973 ເປັນຕົ້ນມາ, ສັບປະດາແຫ່ງແຟຊັ້ນຂອງ ປາຣີ ໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນສິ່ງໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງການຕັດຫຍິບແຟຊັ້ນ...

ງານວາງສະແດງສີລະປະ ຂອງ ອາຈານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ
ອາຈານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ ສິນລະປິນທີ່ຊຽວຊານດ້ານ ການນຳໃຊ້ປະສົມປະສານອຸປະກອນ ຫຼື ສິນລະປິນແນວສື່ປະສົມ (Mixed Media), ທ່ານ ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ ເກີດປີ 1959 ທິ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າ. " ຜູ້ຄົນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຜົນງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ເປັນງານສະໄຫມໃໝ່ຫຼາຍ ສໍາລັບສິລະປະຂອງຄົນລາວ". ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມືອງວຽງໄຊ ໄດ້ຖືກຜັກດັນໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະ ສັງລວມວັດສະດຸມາປະສົມເຂົ້າກັນທີ່ມີຢູ່ໃນລາວ. ວຽງໄຊ ພູນຊະນະ...

ສາຍຮູບເງົາ ປະຈຳເດືອນກັນຍາ 2022
ສາຍຮູບເງົາ ປະຈຳເດືອນກັນຍາ 2022 ສາຍທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 18:30 ໂມງ. 2 /09 : Albatros, Xavier Beauvois, 2020, 1h55 9/09 : Rouge, Farid Bentoumi, 2020, 1h28 16/09 : Les magnétiques, Vincent Maël Cardona, 2021,...

Le STUDIO
Le STUDIO ຫ້ອງຊ້ອມເປັນບ່ອນຝຶກຊ້ອມ ຂອງນັກດົນຕີມືສະໝັກຫຼີ້ນ ແລະ ມືອາຊີບ ໃນການເຮັດ ແລະ ສ້າງແນວດົນຕີ, ຍັງເປັນບ່ອນສອນດົນຕີນໍາອີກ. ໃນຫ້ອງປະກອບມີ ກອງ, ຄີບອດ, ແອມເບສ໌, ແອມກີຕ້າ ແລະ ລະບົບສຽງ (ໄມໂຄໂຟນ, ມິກເຊີກ, ລໍາໂພງ). ເປີດໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການ ແຕ່ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນເສົາ ຕາມເວລານີ້ : ວັນອັງຄານ ແລະ ພະຫັດ...