ຮູບເງົາປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2022
ຮູບເງົາປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ IFLCinema les projections. ທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 18ມ30 3 juin : « Si le vent tombe », Nora Martirosyan, 2021, 1h40 10 juin : « Une intime conviction », Antoine Raimbault, 2018, 1h50 17 juin : « Système...

ໂທລະພາບຝຣັ່ງຊ່ອງ5 TV5MONDE
ມາຊື່ນຊົມກັບງານເທດສະການຮູບເງົາເມືອງຄານ Cannes ກັບໂທລະພາບຝຣັ່ງຊ່ອງ 5 ( TV5MONDE ! ) ພາຍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ໂທລະພາບຝຣັ່ງຊ່ອງ 5 (TV5MONDE) ໄດ້ກະກຽມລາຍການພິເສດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ "Special Cannes" ແລະ ຈະອອກອາກາດສາຍຮູບເງົາທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກແຕ່ປີ 1960 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ຈາກເມືອງ ບາມາໂກ ຫາ ປະເທດອາເຈເລຍ, ໂດຍຜ່ານແອດສະປາຍ ແລະ ແນ່ນອນແມ່ນຜ່ານ ປະເທດຝຣັ່ງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊົມ,...

ເປີດເທີມໃໝ່
ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! (ເທີມໃໝ່ເດືອນເມສາ 2022) ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ! ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :  Tel : (856-21)215764 WhatsApp : (856-20) 5594 4819 Email:  accueil@if-laos.org

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວຫນຸ່ມ
« ເປີດເທີມໃໝ່  » ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບໄວຫນຸ່ມ ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຢ່າພາດກັບການຮຽນເທີມໃຫມ່ສຳຫລັບໄວຫນຸ່ມໃນເດືອນເມສາ 2022. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel (856-21)215764 WhatsApp (856-20) 5594 4819 Email:  accueil@if-laos.org

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ
"ເປີດເທີມໃໝ່" ການຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 ປີຂຶ້ນໄປ, ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! (ເທີມໃໝ່ເດືອນເມສາ 2022)! ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel (856-21)215764 WhatsApp (856-20) 5594 4819 Email:  accueil@if-laos.org

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່
ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ພາສາຝຣັ່ງ,ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ! (ເທີມໃໝ່ເດືອນ ເມສາ 2022) ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາສາມາດ ຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານ ພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : Tel (856-21)215764 WhatsApp (856-20) 5594 4819 Email:  accueil@if-laos.org

1 2