ຫ້ອງສະໝຸດ

mediathequeຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ສໍາລັບ ວັນອັງຄານ, ວັນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 5:30 ແລງ , ສໍາລັບ ວັນເສົາ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 4:00 ແລງ

Consulter le fonds, faire des réservations (Service disponible aux heures d’ouverture de la médiathèque).
Culturetheque – Votre Médiathèque Numérique


ຫ້ອງສະໝຸດເປີດປົກກະຕິ !
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຫໍສະໝຸດຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ກັບມາເປີດຄືນໃໝ່ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ! ປື້ມອ່ານພາສາຝຣັ່ງ, ຮູບເງົາ, ເຫດການວັດທະນະທໍາ ທາງອອນໄລນ ກັບຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍ (Culturethèque) ມີເອກະສານຫຼາຍກວ່າ 25.000 ເຫຼັ້ມ ທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ຂໍ້ມູຸນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ : Téléphone : +856-21 215764 e-mail : mediatheque@if-laos.org