Institut Français – Luang Prabang

Adresse
Ban Vat Nong
Sisavangvatthana Road
BP 874 – Luang Prabang
Luang Prabang Province

Laos


ບ້ານວັດໜອງ,
ເສັ້ນທາງເລກທີ 874 ສີສະຫວ່າງວັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ລາວ.

http://www.if-laos.org
Facebook :@IFLLuangPrabang
info@if-laos.org
Tel : (856-71) 253924
Fax : (856-20) 55526474

ເວລາເປີດເຮັດວຽກ
ວັນຈັນ: 14ໂມງ ຫາ 19ໂມງແລງ
ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນສຸກ: 9ໂມງ ຫາ 12ໂມງ / 14ໂມງ ຫາ 19ໂມງ
ວັນເສົາ: 9ໂມງ ຫາ 12ໂມງ

ເວລາເຮັດວຽກຂອງເລຂາ

ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ: 16ໂມງ ຫາ 19ໂມງ
ວັນເສົາ: 9ໂມງ ຫາ 12ໂມງ
ເບີຕິດຕໍ່: 071 253 924

Événements à venir

  • Aucun évènement à cet emplacement