ການປະກາດ IFL

ການປະກາດ IFL 20/03/2020 - 01/06/2020 | ຫມົດ​ມື້

ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕ່າງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ ເປີດສະຖານການສຶກສາຮຽນຄືນໃໝ່, ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຫຼຸດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ລົງຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ອອກມາ.

☑️ການເປີດເທີມໃໝ່ຂອງຫຼັກສູດຮຽນເປັນກຸ່ມ ຫຼື ຮຽນລວມຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງແມ່ນຈະເລີ່ມເປີດໄວໆນີ້, ໃຫ້ທຸກຄົນຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງເຟສບຸກເດີ້.
☑️ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດແຕ່ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ເປີດຫຼັກສູດຮຽນ ແບບສ່ວນຕົວ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ນັດໝາຍ ແລະ ຈອງກ່ອນເທົ່ານັ້ນ.
☑️ສຳລັບສະບັນຝຣັ່ງທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຈະເປີດສະເພາະແຕ່ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ການຮຽນສ່ວນຕົວ, ແຕ່ສຳລັບການຮຽນສ່ວນຕົວໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາ📩 luangprabang@if-laos.org 

ຫວັງວ່າທຸກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ. ຂໍຂອບໃຈ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang