ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ຫລວງພຣະບາງ : ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ 08/02/2020 - 11/04/2020 | ຫມົດ​ມື້

ຮຽນພາສາຝຣັ່ງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 08 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 11 ເມສາ ປີ 2020
ຕອນເຊົ້າ ວັນເສົາ: ເວລາ 9 ໂມງ ຫາ 11 ໂມງ

ເປີດລົງທະບຽນຕັ້ງແຕ່ມີຶ້ນີ້ຈົນເຖິງ ວັນທີ 06 ກຸມພາ.
ມາຮຽນພາຝຣັ່ງ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ !

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang