ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ 20/09/2021 - 30/10/2021 | 8 h 30 - 17 h 30

ຄອສຮຽນພາສາຝຣັ່ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ເລີ່ມຮຽນວັນເສົານີ້, ມາຮຽນນຳກັນທາງອອນລາຍເດີ້! ການຮຽນແມ່ນ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເທີມ ແລະຊຳລະຄ່າຮຽນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານໄດ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່: ວ້ອດແອັບ 020 5594 4819 ou accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos