ຮຽນພາສາ – ເປີດເທີມໃໝ່

ຮຽນພາສາ - ເປີດເທີມໃໝ່ 14/12/2020 - 31/01/2021 | ຫມົດ​ມື້

[ຮຽນພາສາ – ເປີດເທີມໃໝ່]

ພາສາຝຣັ່ງ,ລາວ,ອັງກິດ ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ ຕ້ອງຮຽນກັບຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຫຼັກສູດການຮຽນປະກອບມີ ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ລະດັບສູງ. ສະຖາບັນຝຣັ່ງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຂົ້າຮຽນເລີ່ມວັນທີ 9 ມັງກອນ 2021. ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່່: 021 21 57 64 ou accueil@if-laos

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos