ງານວາງສະແດງ ຂອງ Marie-Dominique Boneu Hyman

ງານວາງສະແດງ ຂອງ Marie-Dominique Boneu Hyman 01/12/2021 - 24/12/2021 | 8 h 45 - 17 h 30

ນອກໂຮງຮຽນ

ແຮງກະຕຸ້ນ

 ງານວາງສະແດງ ຂອງ Marie-Dominique Boneu Hyman

ແຕ່ທີ 1 ຫາທີ 24 ທັນວາ

Marie-Do Boneu Hyman ຂໍນຳສະເໜີຜົນງານຮູບພາບຊຸດສີນ້ຳມັນ ຊຸດໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງລາວ ຫຼັງຈາກເລີກສອນແລ້ວ, ລາວກໍ່ດ້ເອົາແປງທາສີ ແລະ ສີນ້ຳມັນ ຂອງນັກຮຽນທີ່ຫຼືອ ມາທາສີຕໍ່ແບບຕາມໃຈຢ່າງອິດສະລະ. ຄວາມສຸກ, ເຖິງວ່າ ຈະມີຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂາດເຂີນທີ່ເກີດຈາກໄລຍະເວລາຫຍຸ້ງຍາກນີ້ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນທັງໂລກ.

ຄໍາສັບໂຕໜັງສືສີຟ້າສີຟ້າທີ່ເປັນພາສາລາວປະສົມປະສານກັບກັບການປະພັນທີ່ເກີດຈາກຈິນຕະນາການຂອງລາວ ແລະ ສ້າງເປັນບົດກະວີ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos