ວັນປິດໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ວັນປິດໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ 21/12/2020 - 03/01/2021 | ຫມົດ​ມື້

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ ປິດໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງງານບຸນທ້າຍປີ ນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ. ພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ໃນວັນທີ 04 ມັງກອນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບທ່ານ!

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang