ປິດສະຖາບັນຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດພັກບຸນຊ່ວງເຮືອ

ປິດສະຖາບັນຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດພັກບຸນຊ່ວງເຮືອ 19/10/2021 - 23/10/2021 | 8 h 30 - 17 h 30

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ຈະປິດ ວັນທີ 22 ແລະ 23/10/2021, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ພັກບຸນຊ່ວງເຮືອ ນະຄອນຫຼວງ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos