[FESTIVAL FRANCE LAOS – ຝຣັ່ງ-ລາວ Fest 2022] – EXPOSITION

[FESTIVAL FRANCE LAOS - ຝຣັ່ງ-ລາວ Fest 2022] - EXPOSITION 28/11/2023 | 18 h 30 - 21 h 00

[FESTIVAL FRANCE LAOS – ຝຣັ່ງ-ລາວ Fest 2022]

[EXPOSITION-ງານວາງສະແດງສີລະປະ] – Olivier Leduc Stein

Mardi | Tuesday| ວັນອັງຄານ 28/11/2022

18:30

EXPOSITION / Regards croisés sur le tissage par Olivier Stein & Thidphavong

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ / Institut français du Laos

Entrée libre |ເຂົ້າຮັບຊົມຟຣີ| Free entry

Olivier Leduc Stein ໂອລີວີເອ ເລີດຸກ ສະໄຕ, ນັກອອກແບບຊາວຝຣັ່ງທີ່ອາໄສ ຢູ່ ໃນລາວ, ລາວອອກ ແບບຊຸດຂອງຜ້າແພ, ການຕົກແຕ່ງ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ລາວໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມາຈາກແນວໂນ້ມສິລະປະສາກົນ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງທໍາມະຊາດຂອງລາວ. ໂດຍຜ່ານມຸມມອງການເບິ່ງຂອງ ນັກສິລະປິນລາວ ທິດທະວົງ ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ມານຳສະເໜີຜົນງານ ຮູບແຕ້ມ ລະບາຍສີ ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈມາຈາກການປະຕິບັດການຕ່ຳຫູກ ແລະ ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນແພ.

ງານວາງສະແດງແມ່ນເປີດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ແລະ ຂໍເຊີນທ່ານມາແບ່ງປັນມຸມມອງການເບິ່ງ ຂອງ ນັກສິລະປິນສອງຄົນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງຂອງລາວ.

 

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos