ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດໃຫ້ນັກຮຽນເກົ່າເຂົ້າມາຮຽນຄືນ ເລີ່ມວັນທີ 2 ມິຖຸນານີ້!

ສະຖາບັນຝຣັ່ງເປີດໃຫ້ນັກຮຽນເກົ່າເຂົ້າມາຮຽນຄືນ ເລີ່ມວັນທີ 2 ມິຖຸນານີ້! 28/05/2020 - 22/06/2020 | ຫມົດ​ມື້

ສໍາລັບເທີມຮຽນພາສາທີ່ຖືກຢຸດການຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະຖາບັນຝຣັ່ງຈະເປີດຊົດເຊີຍໃຫ້ເຂົ້າມາຮຽນຄືນເລີ່ມວັນທີ 2 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ສ່ວນຕົວ ເພື່ອແຈ້ງມື້ຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos