ເວລາເປີດ ໃໝ່

ເວລາເປີດ ໃໝ່ 14/01/2020 - 14/02/2020 | ຫມົດ​ມື້

ເລີ່ມແຕ່ວັນຈັນທີ 20 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນຝຣັ່ງຈະເປີດຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ
ແຕ່ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນສຸກ ແຕ່ 9 ໂມງ ຫາ 17 ໂມງ30 ແລະ ວັນເສົາ ແຕ່ 9 ໂມງ ຫາ 16ໂມງ. ຫ້ອງສະໝຸດຈະປິດທຸກໆວັນຈັນ (ເລີ່ມວັນທີ 20/01/20ເປັນຕົ້ນໄປ). ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າໃຈ.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos