ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ 17/09/2022 | 10 h 30 - 16 h 30

ສະຖາບັນຝຣັ່ງກໍາລັງກະກຽມຈັດງານວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຫຼື ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ທີ່ຈະຈັດຂື້້ນໃນ ວັນເສົາ ທີ 17 ກັນຍາ ເລີ່ມ ເວລາ 10ມ30 ຫາ 16ມ30.

ທ່ານສາມາດຈອງຮ້ານນໍາ ພວກເຮົາໄດ້(ອີງຕາມຈໍານວນບ່ອນວ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອ) ຫຼື ລົງທະບຽນເພື່ອມາຈັດກິດຈະກຳ ດ້ານສີລະປະ ຫຼື ດ້ານວັດທະນະທຳ (ການສະແດງໂຊ) ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນງານ.

ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ : https://bit.ly/3ADOXoK

ສົ່ງໃບສະໝັກກ່ອນວັນທີ : 4/09/2021

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ສຸພາພອນ ທີ່ culture@if-laos.org ຫຼື  020 55531764.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos