ເປີດເທີມໃໝ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເປີດເທີມໃໝ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ 03/12/2021 - 31/12/2021 | 8 h 30 - 17 h 30

ເປີດເທີມໃໝ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2022. ຄອສສອນພິເສດແມ່ນສາມາດເປີດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ ຖ້າລົງທະບຽນ (ກ່ອນບຸນໂນແອນ).

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ :

ວັອດແອັບ : 020 5594 4819

ອີເມວ : accueil@if-laos.org

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos