ຮ້ານອາຫານ ລາໂປສໂຕຣຟ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ຮ້ານອາຫານ ລາໂປສໂຕຣຟ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ທີ່ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ! 04/01/2021 - 31/01/2021 | ຫມົດ​ມື້

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ທ່ານ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີໃນປີໃຫມ່ 2021 ນີ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມຍິນດີຫຼາຍທີ່ ໄດ້ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ວ່າ ຮ້ານອາຫານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ລາໂປສໂຕຣຟ” (L’Apostrophe) (ຈາກຮ້ານອາຫານ ລາແດຣສ) ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວເດີ ! ແຕ່ວັນຈັນ ຫາ ວັນເສົາ ແຕ່ 9 ມ ຫາ 18

ນີ້ແມ່ນລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos