Incognito

Incognito 02/06/2020 - 30/06/2020 | ຫມົດ​ມື້

ສະຖາບັນຝຣັ່ງຍິນດີທີ່ໄດ້ກັບມາຕ້ອນຮັບທ່ານອີກ!

ການເປີດຄືນໃໝ່, ສະຖາບັນຝຣັ່ງຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ສຳລັບ :

ການຮຽນພາສາ : ມີພາສາຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ແລະ ລາວ (ເປີດເທີມໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ ທີ 15 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດໄປເລີຍ 50 % !)

ຫ້ອງສະໝຸດ ( ມີປື້ມ, ເອກະສານຫຼາຍກວ່າ25 000 ເຫຼັ້ມ ໃນເນື້ອທີ່ກ້ວາງກວ່າ 200 ຕາແມັດ),

ກິດຈະກຳດ້ານວັດທະນະທຳ (ເປີດສາຍຮູບເງົາ ເລີ່ມວັນທີ 12 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ,ວັນດົນຕີແບບຈຳລອງ 2020 ຈັດຂື້ນທີ 21 ມິຖຸນາ).

    • ຫ້ອງສະໝຸດ : ເວລາເປີດ: 9ມ – 1730 ( ກາຕາລັອກ ແລະ ກາຈອງປື້ມທາງອອນລາຍ ແຕ່ 8ຫາ 22)
    • ້ອງຮັບຕ້ອນ : 815 – 1730 (ພັກທ່ຽງ ແຕ່ 1230 ເຖິງ 1330) ແລະ ວັນເສົາ ແຕ່ 815 ຫາ 1230).
    • ມີມາດຕະການປ້ອງກັນດ້ານສຸຂະນາໄມ : ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຖາບັນ ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ມີເຈວໄວ້ໃຫ້ລ້າງມື, ປະຕິບັດການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.
ສະຖານທີ່
Institut français du Laos