ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ 06/08/2020 - 12/09/2020 | ຫມົດ​ມື້

ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຜູ້ຈັດການທີ່ຫລວງພະບາງ, ພະນັກງານມີຫນ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
ການບຳລຸງຮັກສາອາຄານ : ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດພື້ນ, ເຄື່ອງເຟີ່ນີ່ເຈີ່, ຫ້ອງນ້ຳ, ລ້າງຈອກ, ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້້ອ ;ການຮັກສາພື້ນທີ່ສີຂຽວ : ກວດເດີ່່ນເປັນປະຈຳ ແລະ ຫົດນ້ຳຕົ້ນໄມ້ ;ຮັບຕຸກນ້ຳດື່ມ ;
ເປີດສະຖາບັນໃນຕອນເຊົ້າ ;ປີດສະຖາບັນໃນຕອນຄ່ຳ.

ຕຳແໜ່ງງານ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos