ຮຽນພິເສດຊ່ວງພັກແລ້ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຮຽນພິເສດຊ່ວງພັກແລ້ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ 26/10/2020 - 28/10/2020 | 10 h 00 - 12 h 00

ຮຽນພິເສດຊ່ວງພັກແລ້ງສຳລັບເດັກນ້ອຍ : ມາຮຽນພາສາຝຣັ່ງມ່ວນນຳກັນເດີ້ ພິເສດສະເພາະບຳລຸງໄວຍະກອນ ຄຳສັບ ແລະ ສຳນຽງດ້ານພາສາຝຣັ່ງ ພຽງແຕ່ 2ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ທັງຫມົດ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos