ການແຂ່ງຂັນສ້າງຄຳຂວັນ

ການແຂ່ງຂັນສ້າງຄຳຂວັນ 09/08/2021 - 01/09/2021 | 9 h 00 - 18 h 00

ໃຫ້ສ້າງຄຳຂວັນເພື່ອເຊີນຊວນໃຫ້ທຸກຄົນຢາຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ! ໃຫ້ສ້າງຄຳຂວັນເປັນພາສາລາວ, ສຳນວນສັ້ນໆ, ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຄົນຢາກຮຽນພາສາຝຣັ່ງ…

ມີລາງວັນໃຫ້ສຳລັບຜູ້ຊະນະ! ຈະໄດ້ຮຽນພາສາຝຣັ່ງຟຣີ 1 ເທີມ, ຈະໄດ້ຮັບບັດສະມາຊິກຫ້ອງສະໝຸດຟຣີ 1ເທີມ, ຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມອ່ານ ແລະ ອື່ນໆ.

ສົ່ງຄຳຂວັນຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາກ່ອນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021ໄດ້ທາງອີເມວ à : culture@if-laos.org ຫຼື ວັອດແອັບ 020 55 53 17 64.

Emplacement
Institut français du Laos : Vientiane & Luang Prabang