ART & PATRIMOINE | « UN PODCAST – UNE ŒUVRE » du Centre Pompidou

ART & PATRIMOINE | « UN PODCAST – UNE ŒUVRE » du Centre Pompidou 18/05/2021 - 30/06/2021 | ຫມົດ​ມື້
  • ART & PATRIMOINE | « UN PODCAST – UNE ŒUVRE » du Centre Pompidou
  • ສີລະປະ ແລະ ມໍລະດົກ | « ເທັບບັນທຶກສຽງ – ຜົນງານສີລະປະ » ຂອງສູນປົມປີດູ

ໃນແຕ່ລະເດືອນ ສູນປົມປີດູ ເຜີຍແຜ່ເທັບບັນທຶກສຽງ ໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບສັງຄົມ ເພື່ອ  ສ່ອງແສງເຖິງຜົນງານສີລະປະທີ່ພວກເຂົາເກັບກຳໄວ້. ລະຫວ່າງເອກະສານທີ່ສະສົມໄວ້ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດສາດ, ບົດສຳພາດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ດົນຕີເພງປະຈຸບັນ. ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮຽນຮູ້ ສີລະປະແບບອື່ນ

ລາຍການໃໝ່ຂອງສູນ ປົມປີດູ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງງານສີລະປະແຫ່ງ ຄວາມຮັກໃນທຸກໆຮູບແບບ

ຂໍເຊີນທຸກທ່ານຮັບຟັງທຸກໆລາຍການໄດ້ທີ່ນີ້

#culturecheznous #Languefrancaise #restezconnectés #Podcast

ສະຖານທີ່