ງານກາເຟ

ງານກາເຟ 06/11/2020 | 19 h 30 - 21 h 00

ພົບກົບວົງດົນຕີ ເຣກເກ້ Reggae ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ!

ການສະແດງດົນຕີ ກາເຟ–ຄອນເສີດ ຄັ້ງທີ 7 ຈັດຂື້ນໂດຍ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ຮ້ອງໂດຍວົງ ລາວສ໌ຕຣະຝາຣ໌ຣູດ Laostafah Roots, ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ພາກັນມາເຕັ້ນຕາມຈັງຫວະຂອງ ຈາໄມກາ – ລາວ!

ວົງລາວສ໌ຕຣະຝາຣ໌ຣູດມີນັກດົນຕີ 5 ຄົນ, ພວກເຂົາຫຼີ້ນເພງຂອງ Bob Marley, ແລະ ຍັງຫຼີ້ນເພງລາວ, ໄທ ແລະ ອັງກິດນຳ. ເພງທັງຫມົດແມ່ນແນວເພງ ເຣກເກ້ !

ເຂົ້າຊົມຟຣີ, ມາຮ່ວມງານນຳກັນກັບຄຳຄືນທີ່ໜ້າຈື່ຈຳ!

ວັນສຸກທີ 6 ພະຈິກ 2020 ເວລາ 19ມ 30 ເປັນຕົ້ນໄປ !

ມີອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໄວ້ຈຳໜ່າຍໃນງານ

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos