Cinéma à la Carte

Cinéma à la Carte 15/05/2021 - 30/06/2021 | ຫມົດ​ມື້

ສາຍຮູບເງົາ | ຮູບເງົາອອນລາຍຈາກສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ທ້າຍອາທິດນີ້ເຈົ້າຕ້ອງການເບິ່ງຮູບເງົາບໍ່ ? ຢ່າລືມຮັບຊົມຮູບເງົາທາງອອນລາຍຟຣີຈາກ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ແລະ ຮູບເງົາຈະ ເຂົ້າໃໝ່ທຸກໆເດືອນ

ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຊົມຮູບເງົາໃນເດືອນນີ້, ເປັນການຄັດເລືອກແບບພິເສດຈາກ ເທດສະການຮູບເງົາທີ່ເມືອງຄານເຊິ່ງລວມມີທັງໝົດ 4 ເລື່ອງທີ່ຖຶກຄັດເລືອກ ເຂົ້າໃນປະເພດ « Un certain regard ».

ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງຮູບເງົາຈາກເຮຶອນທ່ານ, ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ !

#culturecheznous #Languefrancaise #restezconnectés #IFCinéma

ສະຖານທີ່