MyFrenchFilmFestival 14 ກັນຍາ – 14 ກຸມພາ 2022 – ອອນລາຍ

MyFrenchFilmFestival 14 ກັນຍາ - 14 ກຸມພາ 2022 - ອອນລາຍ 14/01/2022 - 14/02/2022 | ຫມົດ​ມື້

MyFrenchFilmFestival ກັບມາສາຍແລ້ວ ພ້ອມກັບນຳເອົາຮູບເງົາມ່ວນໆມາໃຫ້ຮັບຊົມອີກ 30 ເລື່ອງ : ມີທັງຮູບເງົາເລື່ອງຍາວ ແລະ ເລື່ອງສັ້ນ, ມີຄຳບັນຍາຍແປເປັນ10ພາສາ ແລະ ທຸກຄົນທົ່ວທຸກມູມໂລກສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນລະວ່າງວັນທີ 14 ມັງກອນ ຫາ 14 ມພາ 2022.

ເຂົ້າຮັບຊົມຮູບເງົາຕົວຢ່າງ, ລາຍການຮູບເງົາ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສຳລັບ MyFrenchFilmFestival ຄັ້ງທີ 12!

ການຄັດເລືອກ ສຳລັບ ປີ 2022 ແມ່ນປິ່ນອອ້ມຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຮູບເງົາຝຣັ່ງໂກໂຟນ. ເພື່ອເຂົ້າຮັບຊົມແບບເຫັນພາບ, ກົດເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ນີ້!

 

ສະຖານທີ່