ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ // ວັນເສົາທີ 9 ຕຸລາ

ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ // ວັນເສົາທີ 9 ຕຸລາ 08/09/2021 - 09/10/2021 | 10 h 00 - 16 h 00

ເນື່ອງຈາກປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທາງການໃນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງຂໍເລື່ອນເວລາຈັດງານເປີດເທີມໃໝ່/ວັນຢ້ຽມຊົມສະຖາບັນຝຣັ່ງ ໄປເປັນວັນທີ ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ແຕ່ 10ມ ຫາ 16.

ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ. ສົ່ງໃບສະໝັກກ່ອນວັນທີ : 20/09/2021

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາທາງອີເມວ culture@if-laos.org ຫຼື ວັອດແອັບ 020 55531764.

ສະຖານທີ່
Institut français du Laos