ຫ້ອງສະໝຸດ

mediathequeຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ສໍາລັບ ວັນອັງຄານ, ວັນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 5:30 ແລງ , ສໍາລັບ ວັນເສົາ ຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ- 4:00 ແລງ

Consulter le fonds, faire des réservations (Service disponible aux heures d’ouverture de la médiathèque).
Culturetheque – Votre Médiathèque Numérique


ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ຂໍແຈ້ງການປິດຊົ່ວຄາວ
ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Covid 19, ທາງສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ຂໍແຈ້ງການປິດຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25 ມີນາເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ອອກມາ. ສຳລັບທຸກຄຳຖາມແມ່ນໃຫ້ສົ່ງອີເມວມາຫາທາງທີ່ຢູ່ນີ້   info@if-laos.org