ສູນພາສາຝຣັ່ງມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ເສດຖາ ມົງຄຸນ.

ສູນພາສາຝຣັ່ງມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ເສດຖາ ມົງຄຸນ. 05/10/2019 | 18 h 30 - 20 h 00

ສູນພາສາຝຣັ່ງມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ເສດຖາ ມົງຄຸນ. ງານພົບປະກັບຜູ້ກຳກັບທາງດ້ານຮູບເງົາທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານຫຼວງພະບາງ, ເນື້ອໃນໂອກາດໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບອາຊີບຂອງການເປັນຜູ້ກຳກັບທາງດ້ານຮູບເງົາ ແລະ ການຄົ້ນພົບຄືນຮູບເງົາຂອງທ່ານ. ການສາຍຮູບເງົາທາງດ້ານຮູບພາບເລື່ອງສັ້ນ, ການນຳສະເໜີຮູບເງົາໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ: ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງໜ່ວຍໂລກ.

ການເຂົ້າຊົມການສາຍຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວ ເປັນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາລາວ

ເຂົ້າຊົມຟຣີ

ສະຖານທີ່
Institut Français - Luang Prabang