ການວາງສະແດງ
ເຫດການດ້ານວັດທະນະທຳ

13/12/2019 - 04/01/2020
Institut français du Laos
Vientiane
ການວາງສະແດງ
ແຕ່ກ່ອນລາວໄດ້ຝຶກຝົນເປັນຊ່າງຖ່າຍພາບຂາວດຳ, ລາວແມ່ນນັກສີລະປິນຝຣັ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຍັງ ຮັກສາວິຖີການແຕ້ມຮູບແບບຍຸກເກົ່າມາປະສົມປະສານກັບແບບໃໝ່. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ລາວກໍ່ເປັນທັງນັກແຕ້ມຮູບ ແລະ ຊ່າງແກະສະຫຼັກຄຽງຄູ່ກັນ ຢູ່ໃນເມືອງອາວີຍົງທາງພາກໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ. ລາວກໍ່ລັງເລໃຈທີ່ເດີນທາງໃນສາຍນີ້, ລາວຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ ແລະ ດ້ວຍພອນສະຫວັນທີ່ສະແດງອອກມາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່ເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານ ແລະ...
ຮຽນພາສາ
ຮຽນພາສາ

04/09/2019 - 20/12/2019
Institut français du Laos
Vientiane
ຮຽນພາສາ
ເທີມຮຽນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຫາກາງເດືອນທັນວາ 2019 ພາສາອັງກິດ ແລະ ຮຽນພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ